Matteusevangeliet 13:2

En stor folkskara samlades omkring honom, så han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   συνήχθησαν   πρὸς   αὐτὸν   ὄχλοι   πολλοὶ   ὥστε   αὐτὸν   εἰς   τὸ   πλοῖον   ἐμβάντα   καθῆσθαι,   καὶ   πᾶς   ὁ   ὄχλος   ἐπὶ   τὸν   αἰγιαλὸν   εἱστήκει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4863 συνήχθησαν samla were gathered together V-API-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3793 ὄχλοι människor, skara, folkskara crowds N-NPM
G4183 πολλοὶ många, mycket, stor great, A-NPM
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det He P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G4143 πλοῖον skepp a boat N-ASN
G1684 ἐμβάντα steg i having climbed into V-2AAP-ASM
G2521 καθῆσθαι, att sitta ner, to sit down, V-PNN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NSM
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0123 αἰγιαλὸν strand shore N-ASM
G2476 εἱστήκει. stå, ställa, bli avgjort, stå still had stood. V-LAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.