Matteusevangeliet 13:19

När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden längs med vägen. [Det grekiska ordet för väg kan också betyda invanda tankebanor, tankemönster, dvs. förutfattade meningar och missuppfattningar av Guds ord. Dessa blir till en hård yta som hindrar säden från att tränga ner i myllan.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

παντὸς   ἀκούοντος   τὸν   λόγον   τῆς   βασιλείας   καὶ   μὴ   συνιέντος   ἔρχεται   ὁ   πονηρὸς   καὶ   ἁρπάζει   τὸ   ἐσπαρμένον   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   αὐτοῦ·   οὗτός   ἐστιν   ὁ   παρὰ   τὴν   ὁδὸν   σπαρείς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 παντὸς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-GSM
G0191 ἀκούοντος hörsel hearing V-PAP-GSM
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τῆς -, denna, denne of the T-GSF
G0932 βασιλείας Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4920 συνιέντος förståelse, understanding, V-PAP-GSM
G2064 ἔρχεται kommer comes V-PNI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G4190 πονηρὸς ondskefull evil one A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0726 ἁρπάζει förtrycka, plundra, röva snatches away V-PAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne that T-ASN
G4687 ἐσπαρμένον att så (säd), såningsman having been sown V-2RPP-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G3844 παρὰ av, för, från, på on PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa path N-ASF
G4687 σπαρείς. att så (säd), såningsman having been sown. V-2APP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.