Matteusevangeliet 13:15

För detta folks hjärta har blivit förstockat (tjockt, hårt, känslokallt),
    de hör dåligt med sina öron
    och de har stängt sina ögon,
så att de inte kan se med sina ögon
    eller höra med sina öron
eller förstå i sitt hjärta och vända om (återvända)
    och bli botade (helade, förnyade) av mig.

[Citat från Jes 6:9-10, utifrån den grekiska översättningen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπαχύνθη   γὰρ   ἡ   καρδία   τοῦ   λαοῦ   τούτου,   καὶ   τοῖς   ὠσὶν   βαρέως   ἤκουσαν,   καὶ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   αὐτῶν   ἐκάμμυσαν·   μήποτε   ἴδωσιν   τοῖς   ὀφθαλμοῖς   καὶ   τοῖς   ὠσὶν   ἀκούσωσιν   καὶ   τῇ   καρδίᾳ   συνῶσιν   καὶ   ἐπιστρέψωσιν   καὶ   ἰάσομαι   αὐτούς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3975 ἐπαχύνθη
förstocka Has grown dull V-API-3S
G1063 γὰρ
för for CONJ
G3588
denna, denne the T-NSF
G2588 καρδία
hjärta, brustet hjärta heart N-NSF
G3588 τοῦ
denna, denne of the T-GSM
G2992 λαοῦ
folk people N-GSM
G3778 τούτου,
detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς
denna, denne with the T-DPN
G3775 ὠσὶν
öra ears N-DPN
G0917 βαρέως
illa barely ADV
G0191 ἤκουσαν,
höra, lyssna they have heard, V-AAI-3P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς
denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς
öga, syn eyes N-APM
G0846 αὐτῶν
honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2576 ἐκάμμυσαν·
sluta, stänga they have closed; V-AAI-3P
G3361 + G4218 μήποτε
otherwise PRT-N +PRT
G1492 ἴδωσιν
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they may see V-2AAS-3P
G3588 τοῖς
denna, denne with the T-DPM
G3788 ὀφθαλμοῖς
öga, syn eyes, N-DPM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς
denna, denne with the T-DPN
G3775 ὠσὶν
öra ears N-DPN
G0191 ἀκούσωσιν
höra, lyssna they may hear, V-AAS-3P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ
denna, denne with the T-DSF
G2588 καρδίᾳ
hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G4920 συνῶσιν
förstå they may understand, V-2AAS-3P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1994 ἐπιστρέψωσιν
vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka may return, V-AAS-3P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2390 ἰάσομαι
hela, bli botad I will heal V-FDI-1S
G0846 αὐτούς.¶
honom, dem, henne, den, det them.’ P-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar