Matteus 13:7

Andra (exakt likadana sädeskorn, med samma förutsättningar) föll bland törnen,
    och törnena växte upp och kvävde dem.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄλλα   δὲ   ἔπεσεν   ἐπὶ   τὰς   ἀκάνθας,   καὶ   ἀνέβησαν   αἱ   ἄκανθαι   καὶ   ἔπνιξαν   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0243 ἄλλα ändå Other A-NPN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4098 ἔπεσεν falla fell V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0173 ἀκάνθας, taggar, törne thorns, N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0305 ἀνέβησαν stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp grew up V-2AAI-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0173 ἄκανθαι taggar, törne thorns, N-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4155 ἔπνιξαν strypa choked V-AAI-3P
G0846 αὐτά. honom, dem, henne, den, det them. P-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.