Matteus 13:54

När han kom till sin egen hemstad [Nasaret, knappt tre mil från Kapernaum] undervisade han i deras synagoga. De slogs av häpnad och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och mirakulösa kraft?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐλθὼν   εἰς   τὴν   πατρίδα   αὐτοῦ   ἐδίδασκεν   αὐτοὺς   ἐν   τῇ   συναγωγῇ   αὐτῶν   ὥστε   ἐκπλήσσεσθαι   αὐτοὺς   καὶ   λέγειν·   πόθεν   τούτῳ   ἡ   σοφία   αὕτη   καὶ   αἱ   δυνάμεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come V-2AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3968 πατρίδα hemland, hemstad region N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det His [own], P-GSM
G1321 ἐδίδασκεν undervisa, lära He was teaching V-IAI-3S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4864 συναγωγῇ synagoga, församling synagogue N-DSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G1605 ἐκπλήσσεσθαι att bli förvånad to be astonished V-PPN
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det they P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγειν· sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G4159 πόθεν varifrån From where [came] ADV-I
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de to this [man] D-DSM
G3588 denna, denne T-NSF
G4678 σοφία vishet wisdom N-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1411 δυνάμεις; kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft miraculous powers? N-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.