Matteus 13:51

"Har ni förstått allt detta [alla dessa liknelser om himmelriket i kapitel 13]?" De svarade honom: "Ja, Herre."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς   συνήκατε   ταῦτα   πάντα;   λέγουσιν   αὐτῷ·   ναί   κύριε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4920 συνήκατε förstå Did you understand V-AAI-2P
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G3956 πάντα; alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all? A-APN
G3004 λέγουσιν sa, säga, tala, kalla They say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3483 ναί ja, jo Yes. PRT
G2962 κύριε.¶ Herren, herre Lord N-VSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.