Matteus 13:50

och kasta de onda i den brinnande ugnen. Där ska man gråta ljudligt och skära tänder (där råder ångest, hat och ondska, ordagrant 'så fylld av skräck att man rent fysiskt skakar av rädsla')."

[Jesus lär att mitt i församlingen finns både äkta kristna och sådana som aldrig tagit emot Jesus som sin Herre. Det räcker inte med att tillhöra en församling, göra goda gärningar – det handlar om att känna Jesus.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   βαλοῦσιν   αὐτοὺς   εἰς   τὴν   κάμινον   τοῦ   πυρός·   ἐκεῖ   ἔσται   ὁ   κλαυθμὸς   καὶ   ὁ   βρυγμὸς   τῶν   ὀδόντων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βαλοῦσιν kasta, häller, högg, kasta ut will cast V-FAI-3P
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2575 κάμινον ugn furnace N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4442 πυρός· eld fire. N-GSN
G1563 ἐκεῖ där, dit There ADV
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2805 κλαυθμὸς gråt weeping N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1030 βρυγμὸς gnissla gnashing N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3599 ὀδόντων. tand teeth. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.