Matteus 13:49

"På samma sätt ska det vara vid tidsålderns (den här tidsepokens) slut. Änglarna ska gå fram och separera de onda från de rättfärdiga,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   ἔσται   ἐν   τῇ   συντελείᾳ   τοῦ   αἰῶνος·   ἐξελεύσονται   οἱ   ἄγγελοι   καὶ   ἀφοριοῦσιν   τοὺς   πονηροὺς   ἐκ   μέσου   τῶν   δικαίων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G1510 ἔσται är will it be V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4930 συντελείᾳ slut consummation N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0165 αἰῶνος· evigt, för alltid age; N-GSM
G1831 ἐξελεύσονται gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut will go out V-FDI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0032 ἄγγελοι ängel, budbärare angels, N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0873 ἀφοριοῦσιν skilja will separate V-FAI-3P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4190 πονηροὺς ondskefull evil A-APM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3319 μέσου mitt ibland, [the] midst A-GSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1342 δικαίων rättfärdig righteous, A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.