Matteus 13:46

När han hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den."

[Vid en snabb anblick kan det verka som om frälsningen liknas vid en skatt och pärla, och människan måste sälja allt för att köpa den. Tittar vi däremot på de tre liknelser som Jesus förklarar, är det Gud som är huvudpersonen och den som agerar. Det är Gud som är mannen som sår den goda säden i de två första liknelserna och han är den som skördar vid tidsålderns slut, se vers 37 och 49. Det är därför troligt att mannen som hittar skatten i åkern är Gud själv och att köpmannen som söker pärlor också är Gud. Skatten hittas i åkern som tidigare var en bild på världen, se vers 38. Gud är den som söker efter människors hjärtan. Priset betalas med Jesu liv på korset.

I Gamla testamentet omnämns Israel ofta som Guds speciella skatt, se 2 Mos 19:5. Om skatten är en bild på Israel kan pärlan vara en bild på församlingen. I havet skapas pärlor när ett sandkorn råkat komma in i en mussla. Det lilla sandkornet irriterar musslan som kapslar in den lager på lager och pärlan växer. En fin bild på hur Jesus som var "stötestenen" blir grundstenen som församlingen byggs på. Pärlor omnämns inte i Gamla testamentet, men var inte något obekant för lärjungarna. Köpmän importerade dem utomlands från Indiska Oceanen, Persiska viken och Röda havet. Havet symboliserar ofta världens nationer, och där finns Guds församling.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   εὑρὼν   εὑρὼν   ἕνα   πολύτιμον   μαργαρίτην,   ἀπελθὼν   πέπρακεν   πάντα   ὅσα   εἶχεν   καὶ   ἠγόρασεν   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2147 εὑρὼν finna, befinnas vara having found V-2AAP-NSM
G2147 εὑρὼν finna, befinnas vara having found V-2AAP-NSM
G1520 ἕνα en one A-ASM
G4186 πολύτιμον dyr very precious A-ASM
G3135 μαργαρίτην, pärla pearl, N-ASM
G0565 ἀπελθὼν gå, gå sin väg, gå iväg, having gone away, V-2AAP-NSM
G4097 πέπρακεν han har sålt he has sold V-RAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G2192 εἶχεν ha, vara, behöva he was having, V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0059 ἠγόρασεν köpa, lösa in bought V-AAI-3S
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.