Matteus 13:45

"Himmelriket (Guds kungavälde) kan också liknas vid en köpman (en resande uppköpare) som söker efter dyrbara pärlor.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάλιν   ὁμοία   ἐστὶν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν   ἀνθρώπῳ   ἐμπόρῳ   ζητοῦντι   καλοὺς   μαργαρίτας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 Πάλιν igen Again ADV
G3664 ὁμοία likna like A-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens N-GPM
G0444 ἀνθρώπῳ människa to a man, N-DSM
G1713 ἐμπόρῳ köpman a merchant N-DSM
G2212 ζητοῦντι söka, söka efter seeking V-PAP-DSM
G2570 καλοὺς god, gott, bättre, rätt, fina fine A-APM
G3135 μαργαρίτας. pärla pearls; N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.