Matteus 13:43

Då ska de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike [en anspelning på Daniel 12:3]. Den som har öron, han ska höra (lyssna uppmärksamt, ta till sig och förstå min undervisning)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   οἱ   δίκαιοι   ἐκλάμψουσιν   ὡς   ὁ   ἥλιος   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τοῦ   πατρὸς   αὐτῶν.   ὁ   ἔχων   ὦτα   ἀκούειν   ἀκουέτω.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1342 δίκαιοι rättfärdig righteous A-NPM
G1584 ἐκλάμψουσιν lysa, stråla will shine forth V-FAI-3P
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2246 ἥλιος sol, öst sun N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρὸς fader Father N-GSM
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G2192 ἔχων har having V-PAP-NSM
G3775 ὦτα öra ears, N-APN
G0191 ἀκούειν höra, lyssna to hear V-PAN
G0191 ἀκουέτω.¶ höra, lyssna he should hear V-PAM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.