Matteus 13:41

Människosonen ska då sända ut sina änglar och de ska samla ihop från hans rike alla som är stötestenar (personer som gör så att andra dras in i synd) och alla som praktiserar laglöshet (gör det som är orätt),


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀποστελεῖ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   τοὺς   ἀγγέλους   αὐτοῦ,   καὶ   συλλέξουσιν   ἐκ   τῆς   βασιλείας   αὐτοῦ   πάντα   τὰ   σκάνδαλα   καὶ   τοὺς   ποιοῦντας   τὴν   ἀνομίαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0649 ἀποστελεῖ skicka, skicka iväg, skicka ut Will send forth V-FAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0032 ἀγγέλους ängel, budbärare angels N-APM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4816 συλλέξουσιν samla in they will gather V-FAI-3P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0932 βασιλείας Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4625 σκάνδαλα stötesten causes of sin N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4160 ποιοῦντας göra practicing V-PAP-APM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0458 ἀνομίαν ondska, missgärning, brott, ogärningsmän lawlessness, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.