Matteus 13:38

Åkern
    är världen.

Den goda säden
    är Guds barn (rikets söner).

Ogräset
    är ondskans barn (den ondes söner).
    [Det kommer att finnas onda människor som kallar sig 'kristna', se vers 41.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἀγρός   ἐστιν   ὁ   κόσμος·   τὸ   δὲ   καλὸν   σπέρμα,   οὗτοί   εἰσιν   οἱ   υἱοὶ   τῆς   βασιλείας·   τὰ   δὲ   ζιζάνιά   εἰσιν   οἱ   υἱοὶ   τοῦ   πονηροῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G0068 ἀγρός fält, landsbygd, liten by the field N-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος· värld world; N-NSM
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina [the] good A-NSN
G4690 σπέρμα, frö, avkomma seed, N-NSN
G3778 οὗτοί detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0932 βασιλείας· Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom; N-GSF
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G2215 ζιζάνιά ogräs the weeds N-NPN
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G4190 πονηροῦ· ondskefull evil [one]; A-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.