Matteus 13:36

Sedan lät han folket gå och gick in i huset [antagligen Petrus hus där Jesus bodde då han verkade i Galileen]. Hans lärjungar kom till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἀφεὶς   τοὺς   ὄχλους   ἦλθεν   εἰς   τὴν   οἰκίαν   ὁ   Ἰησοῦς.   καὶ   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   λέγοντες·   διασάφησον   ἡμῖν   τὴν   παραβολὴν   τῶν   ζιζανίων   τοῦ   ἀγροῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G0863 ἀφεὶς lämna, förlåta, tillåt, försaka having dismissed V-2AAP-NSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους människor, skara, folkskara crowds, N-APM
G2064 ἦλθεν komma, gå He went V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house. N-ASF
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς. Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4334 προσῆλθον komma came V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G1285 διασάφησον förklara, berätta do explain V-AAM-2S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3850 παραβολὴν liknelse, sinnebild parable N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G2215 ζιζανίων ogräs weeds N-GPN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0068 ἀγροῦ.¶ fält, landsbygd, liten by field. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.