Matteus 13:34

Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, han talade inte till dem utan att använda en liknelse.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   πάντα   ἐλάλησεν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   παραβολαῖς   τοῖς   ὄχλοις   καὶ   χωρὶς   παραβολῆς   οὐδὲν   ἐλάλει   αὐτοῖς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala spoke V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3850 παραβολαῖς liknelse, sinnebild parables N-DPF
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3793 ὄχλοις människor, skara, folkskara crowds, N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5565 χωρὶς utan without PREP
G3850 παραβολῆς liknelse, sinnebild a parable N-GSF
G3762 οὐδὲν ingen, inget not-one A-ASN-N
G2980 ἐλάλει tala, säga, predika, uttala He was speaking V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς, honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.