Matteus 13:33

Han berättade en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som jästen (surdegen) som en kvinna gömmer (blandar, gr. enkrypto) i tre mått (gr. saton – motsvarar 13 liter) mjöl [totalt omkring 40 liter] tills dess hela degen har jäst [blivit påverkad av jästen]."

[Det finns flera olika tolkningar av dessa två liknelser. Den första och uppenbara är att Guds rike växer, både som ett senapskorn och som en deg. Ser man till sammanhanget så är dessa två liknelser inbäddade mellan liknelsen om "ogräset och vetet" och dess förklaring. Huvudtemat i den liknelsen är att det finns ett falskt vete som tillåts växa parallellt med det äkta. Det finns alltså människor som kallar sig kristna men inte är det. Jesus säger i vers 41 att i tidsålderns slut ska änglar samla och föra bort alla ur hans rike som förleder och lever i laglöshet.

I ljuset av den förklaringen och att ordet "träd" används om senapsbusken, kan senapskornet stå för en falsk oproportionerlig tillväxt. De yttre delarna av trädet långt från stammen blir t.o.m. hem för fåglar som tar bort Guds ord från människor, se vers fyra. Detta kan symbolisera yttre attacker mot Gudsriket. I Hesekiel och Daniel finns liknelser där fåglarna i trädet beskriver människor i ett rike, se Hes 17:23; 31:6; Dan 4:12‑21. Appliceras den tolkningen blir den konsekvent med att både goda och onda människor sås in i riket, se vers 38.

Surdeg är genom hela Bibeln en bild på falska läror och i så fall förutsäger Jesus att det kan smyga sig in villoläror som sprider ondska inifrån. Jesus varnar för fariséernas och saddukéernas surdeg som är deras felaktiga lära, se Matt 16:6‑12. Fariséerna levde inte som de lärde och saddukéerna var en privilegierad välbärgad elit som hade missförstått både Skrifterna och Guds kraft, se Luk 12:1 och Matt 22:29. Tre mått mjöl för tankarna till 1 Mos 18:6 där just en kvinna, Sara, bakar bröd av tre mått mjöl inför Herrens besök hos Abraham. Genom både den judiska och kristna historien står det osyrade brödet för äkta gemenskap med Gud. Inför den judiska påsken städar man ur all jäst ur husen, se 2 Mos 12:15, och i den kristna nattvarden har brödet en central betydelse. Att då den som är ansvarig för att baka brödet "gömmer" in jäst som förstör gemenskapen med Gud är allvarligt.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄλλην   παραβολὴν   ἐλάλησεν   αὐτοῖς·   ὁμοία   ἐστὶν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν   ζύμῃ,   ἣν   λαβοῦσα   γυνὴ   ἐνέκρυψεν   εἰς   ἀλεύρου   σάτα   τρία   ἕως   οὗ   ἐζυμώθη   ὅλον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0243 Ἄλλην ändå Another A-ASF
G3850 παραβολὴν liknelse, sinnebild parable N-ASF
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala spoke He V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them: P-DPM
G3664 ὁμοία likna Like A-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens N-GPM
G2219 ζύμῃ, surdeg to leaven, N-DSF
G3739 ἣν vem which R-ASF
G2983 λαβοῦσα få, ta having taken, V-2AAP-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru a woman N-NSF
G1470 ἐνέκρυψεν blanda in hid V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0224 ἀλεύρου mjöl of flour N-GSN
G4568 σάτα mått (13 liter) measures N-APN
G5140 τρία tre three, A-APN
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3739 οὗ vem of it R-GSM
G2220 ἐζυμώθη syrat was leavened V-API-3S
G3650 ὅλον.¶ alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all. A-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.