Matteus 13:32

Det är det minsta av alla frön [som vanligtvis planterades i landet], men när det har växt upp är det större än alla trädgårdsväxter och blir ett träd, så stort att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   μικρότερον   μέν   ἐστιν   πάντων   τῶν   σπερμάτων,   ὅταν   δὲ   αὐξηθῇ,   μεῖζον   τῶν   λαχάνων   ἐστὶν   καὶ   γίνεται   δένδρον   ὥστε   ἐλθεῖν   τὰ   πετεινὰ   τοῦ   οὐρανοῦ   καὶ   κατασκηνοῦν   ἐν   τοῖς   κλάδοις   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem which R-NSN
G3398 μικρότερον de små, minst smallest A-NSN-C
G3303 μέν indeed PRT
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPN
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G4690 σπερμάτων, frö, avkomma seeds; N-GPN
G3752 ὅταν när when CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0837 αὐξηθῇ, växa, växa upp it may be grown, V-APS-3S
G3173 μεῖζον stor greater A-NSN-C
G3588 τῶν denna, denne than the T-GPN
G3001 λαχάνων ört garden plants N-GPN
G1510 ἐστὶν är it is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1096 γίνεται blir becomes V-PNI-3S
G1186 δένδρον träd a tree, N-NSN
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4071 πετεινὰ fågel, flygare birds A-APN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel air N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2681 κατασκηνοῦν bo, vila perching V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G2798 κλάδοις gren branches N-DPM
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of it. P-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.