Matteus 13:31

Han berättade en annan liknelse för dem: "Himmelriket (kungaväldet från himlen) är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄλλην   παραβολὴν   παρέθηκεν   αὐτοῖς   λέγων·   ὁμοία   ἐστὶν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν   κόκκῳ   σινάπεως,   ὃν   λαβὼν   ἄνθρωπος   ἔσπειρεν   ἐν   τῷ   ἀγρῷ   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0243 Ἄλλην ändå Another A-ASF
G3850 παραβολὴν liknelse, sinnebild parable N-ASF
G3908 παρέθηκεν lägga fram put He before V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G3664 ὁμοία likna Like A-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens N-GPM
G2848 κόκκῳ säd, korn to a grain N-DSM
G4615 σινάπεως, senapskorn of mustard, N-GSN
G3739 ὃν vem which R-ASM
G2983 λαβὼν få, ta having taken, V-2AAP-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G4687 ἔσπειρεν att så (säd), såningsman sowed V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G0068 ἀγρῷ fält, landsbygd, liten by field N-DSM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him; P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.