Matteus 13:3

[Jesus använder ofta liknelser för att belysa andliga sanningar genom praktiska exempel från vardagen. I evangelierna finns ett trettiotal olika liknelser. Detta är den första, och i Mark 4:13 står det att den är grunden för alla liknelser som Jesus berättar.]

Han talade till dem med många liknelser. Han sade: "En såningsman gick ut för att så.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐλάλησεν   αὐτοῖς   πολλὰ   ἐν   παραβολαῖς   λέγων·   ἰδοὺ   ἐξῆλθεν   ὁ   σπείρων   τοῦ   σπείρειν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala He spoke V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G4183 πολλὰ många, stor many things A-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3850 παραβολαῖς liknelse, sinnebild parables, N-DPF
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4687 σπείρων sådd sowing V-PAP-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4687 σπείρειν. att så (säd), såningsman to sow. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.