Matteus 13:29

Han svarade: 'Nej, när ni samlar in ogräset så rycker ni även upp vetet på samma gång.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δέ   φησιν·   οὔ,   μήποτε   συλλέγοντες   τὰ   ζιζάνια   ἐκριζώσητε   ἅμα   αὐτοῖς   τὸν   σῖτον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5346 φησιν· säga he says, V-PAI-3S
G3756 οὔ, inte No; PRT-N
G3361+G4 μήποτε otherwise PRT-N +PRT
G4816 συλλέγοντες sammankomst gathering V-PAP-NPM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2215 ζιζάνια ogräs weeds, N-APN
G1610 ἐκριζώσητε rycka upp med rötterna you may uproot V-AAS-2P
G0260 ἅμα tillsammans, leva med with ADV
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4621 σῖτον. vete wheat. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.