Matteus 13:26

När säden hade skjutit upp och format sädeskorn (bar frukt), visade sig också det falska vetet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   δὲ   ἐβλάστησεν   ὁ   χόρτος   καὶ   καρπὸν   ἐποίησεν,   τότε   ἐφάνη   καὶ   τὰ   ζιζάνια.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0985 ἐβλάστησεν skjuta upp, grönska, frambringa sprouted V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5528 χόρτος gräs plants N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G4160 ἐποίησεν, göra produced, V-AAI-3S
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G5316 ἐφάνη visa sig appeared V-2API-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2215 ζιζάνια. ogräs weeds. N-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.