Matteus 13:25

Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde falskt vete [rajgräs, ett ogräs med giftig frukt som är snarlikt vete] på åkern mitt bland vetet och gick sedan sin väg.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   δὲ   τῷ   καθεύδειν   τοὺς   ἀνθρώπους   ἦλθεν   αὐτοῦ   ὁ   ἐχθρὸς   καὶ   ἐπέσπειρεν   ζιζάνια   ἀνὰ   μέσον   τοῦ   σίτου   καὶ   ἀπῆλθεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῷ denna, denne the [time] T-DSN
G2518 καθεύδειν sova to sleep V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men, N-APM
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det his P-GSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2190 ἐχθρὸς fiende enemy N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G6037 ἐπέσπειρεν over-sowed V-AAI-3S
G2215 ζιζάνια ogräs weeds N-APN
G0303 ἀνὰ bland in [the] PREP
G3319 μέσον mitt ibland, midst A-ASN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G4621 σίτου vete wheat, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0565 ἀπῆλθεν. gå, gå sin väg, gå iväg, went away. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.