Matteus 13:21

Trots det har det inte fått slå rot inom honom, och han håller bara ut en tid. Så fort han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἔχει   δὲ   ῥίζαν   ἐν   ἑαυτῷ   ἀλλὰ   πρόσκαιρός   ἐστιν.   γενομένης   δὲ   θλίψεως   ἢ   διωγμοῦ   διὰ   τὸν   λόγον   εὐθὺς   σκανδαλίζεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte no PRT-N
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4491 ῥίζαν rot, trädrot root N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself, F-3DSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G4340 πρόσκαιρός tillfälligt, för en tid temporary A-NSM
G1510 ἐστιν. är is; V-PAI-3S
G1096 γενομένης vara, ske, bli, bli gjort, komma when is coming V-2ADP-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2347 θλίψεως lidande, ångest, förföljelse tribulation N-GSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1375 διωγμοῦ förföljelse persecution N-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word, N-ASM
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G4624 σκανδαλίζεται. han faller bort. he falls away. V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.