Matteus 13:18

"Hör nu [med öron som är öppna][vad som menas med] liknelsen om såningsmannen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑμεῖς   οὖν   ἀκούσατε   τὴν   παραβολὴν   τοῦ   σπείραντος·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0191 ἀκούσατε höra, lyssna do hear V-AAM-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3850 παραβολὴν liknelse, sinnebild parable N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the [one] T-GSM
G4687 σπείραντος· att så (säd), såningsman having sown: V-AAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.