Matteus 13:17

Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πολλοὶ   προφῆται   καὶ   δίκαιοι   ἐπεθύμησαν   ἰδεῖν   ἃ   βλέπετε,   καὶ   οὐκ   εἶδαν,   καὶ   ἀκοῦσαι   ἃ   ἀκούετε,   καὶ   οὐκ   ἤκουσαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G4396 προφῆται profet prophets N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1342 δίκαιοι rättfärdig righteous [men] A-NPM
G1937 ἐπεθύμησαν längta, begära longed V-AAI-3P
G1492 ἰδεῖν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see V-2AAN
G3739 vem what R-APN
G0991 βλέπετε, se, ge akt på you see, V-PAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 εἶδαν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw; V-2AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἀκοῦσαι höra, lyssna to hear V-AAN
G3739 vem what R-APN
G0191 ἀκούετε, höra, lyssna you hear, V-PAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἤκουσαν.¶ höra, lyssna heard. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.