Matteus 13:14

De uppfyller Jesajas profetia: Ni ska höra (gång på gång) men inte förstå,
    ni ska se (upprepade gånger) men ingenting uppfatta.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀναπληροῦται   ἐπ᾽   αὐτοῖς   ἡ   προφητεία   Ἠσαΐου   ἡ   λέγουσα·   ἀκοῇ   ἀκούσετε   καὶ   οὐ   μὴ   συνῆτε,   καὶ   βλέποντες   βλέψετε   καὶ   οὐ   μὴ   ἴδητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0378 ἀναπληροῦται är uppfyllt is fulfilled V-PPI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till concerning PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne the T-NSF
G4394 προφητεία profetia prophecy N-NSF
G2268 Ἠσαΐου Jesaja of Isaiah, N-GSM-P
G3588 denna, denne who T-NSF
G3004 λέγουσα· säger: is saying: V-PAP-NSF
G0189 ἀκοῇ rykte, lyssna In hearing N-DSF
G0191 ἀκούσετε höra, lyssna you will hear, V-FAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4920 συνῆτε, förstå may understand; V-2AAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0991 βλέποντες seende seeing V-PAP-NPM
G0991 βλέψετε se, ge akt på you will see V-FAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1492 ἴδητε. veta, känna till, förstå, se, skåda, titta may perceive. V-2AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.