Matteus 13:13

Därför talar jag till dem i liknelser: Eftersom de ser [har förmågan att se], men ändå inte ser, och hör [har förmågan att höra], men ändå inte hör eller förstår.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   ἐν   παραβολαῖς   αὐτοῖς   λαλῶ   ὅτι   βλέποντες   οὐ   βλέπουσιν   καὶ   ἀκούοντες   οὐκ   ἀκούουσιν   οὐδὲ   συνίουσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3850 παραβολαῖς liknelse, sinnebild parables N-DPF
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G2980 λαλῶ tala, säga, predika, uttala I speak: V-PAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom Because CONJ
G0991 βλέποντες seende, seeing, V-PAP-NPM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G0991 βλέπουσιν se, ge akt på do they see; V-PAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἀκούοντες hörsel, hearing, V-PAP-NPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἀκούουσιν höra, lyssna do they hear, V-PAI-3P
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G4920 συνίουσιν. förstå do they understand. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.