Matteus 13:12

För den som har [andlig kunskap] ska få mer [insikt och förståelse], och det i överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅστις   γὰρ   ἔχει,   δοθήσεται   αὐτῷ   καὶ   περισσευθήσεται·   ὅστις   δὲ   οὐκ   ἔχει,   καὶ   ὃ   ἔχει   ἀρθήσεται   ἀπ᾽   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 ὅστις som, vilken Whoever R-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2192 ἔχει, ha, vara, behöva has, V-PAI-3S
G1325 δοθήσεται ge, få will be given V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4052 περισσευθήσεται· överträffa, överflöda he will be in abundance; V-FPI-3S
G3748 ὅστις som, vilken whoever R-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχει, ha, vara, behöva has, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G3739 vem what R-ASN
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G0142 ἀρθήσεται ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan will be taken away V-FPI-3S
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.