Matteus 13:1

Samma dag gick Jesus ut från huset [Petrus hus i Kapernaum] och satte sig vid sjön.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   δὲ   τῇ   ἡμέρᾳ   ἐκείνῃ   ἐξελθὼν   ὁ   Ἰησοῦς   ἀπὸ   τῆς   οἰκίας   ἐκάθητο   παρὰ   τὴν   θάλασσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G1565 ἐκείνῃ den that, D-DSF
G1831 ἐξελθὼν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone forth V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne [from] the T-GSF
G3614 οἰκίας hus, hem, hushåll, från huset house, N-GSF
G2521 ἐκάθητο sitta, sitta ner, sitta vid was sitting V-INI-3S
G3844 παρὰ av, för, från, på by PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν. sjö sea. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.