Matteusevangeliet 12:48

Men han svarade den som berättat det för honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   τῷ   λέγοντι   αὐτῷ·   τίς   ἐστιν   ἡ   μήτηρ   μου   καὶ   τίνες   εἰσὶν   οἱ   ἀδελφοί   μου;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G3588 τῷ -, denna, denne to the [one] T-DSM
G3004 λέγοντι säga, tala, kalla, nämna telling V-PAP-DSM
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSF
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5101 τίνες vad, vilken, vem who I-NPM
G1510 εἰσὶν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G1473 μου; jag, mig, min, mitt of Me? P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.