Matteusevangeliet 12:47

Någon sade till honom: "Lyssna, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἶπεν   δέ   τις   αὐτῷ·   ἰδοὺ   ἡ   μήτηρ   σου   καὶ   οἱ   ἀδελφοί   σου   ἔξω   ἑστήκασιν   ζητοῦντές   σοι   λαλῆσαι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några someone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
X-NSM
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2400 ἰδοὺ (idou)
se Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G3384 μήτηρ (meter)
mor, mamma mother
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G0080 ἀδελφοί (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort outside
Adverb Adverb
ADV
G2476 ἑστήκασιν (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... have stood,
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-RAI-3P
G2212 ζητοῦντές (zeteo)
söka, söka efter seeking
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G4771 σοι (su)
du, ni, er to You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G2980 λαλῆσαι. (laleo)
tala, säga, predika, uttala to speak.
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)