Matteusevangeliet 12:47

Någon sade till honom: "Lyssna, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   δέ   τις   αὐτῷ·   ἰδοὺ   ἡ   μήτηρ   σου   καὶ   οἱ   ἀδελφοί   σου   ἔξω   ἑστήκασιν   ζητοῦντές   σοι   λαλῆσαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5100 τις någon someone X-NSM
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1854 ἔξω utanför, bort outside ADV
G2476 ἑστήκασιν har stått, have stood, V-RAI-3P
G2212 ζητοῦντές sökande seeking V-PAP-NPM
G4771 σοι du, ni, er to You P-2DS
G2980 λαλῆσαι. tala, säga, predika, uttala to speak. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.