Matteusevangeliet 12:42

Söderns drottning ska uppstå vid domen
    tillsammans med detta släkte och bli dess dom. [1 Kung 10:1–3; 2 Krön 9:1–12]
För hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet,
    men här finns något som är förmer än Salomo."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Βασίλισσα   νότου   ἐγερθήσεται   ἐν   τῇ   κρίσει   μετὰ   τῆς   γενεᾶς   ταύτης   καὶ   κατακρινεῖ   αὐτήν,   ὅτι   ἦλθεν   ἐκ   τῶν   περάτων   τῆς   γῆς   ἀκοῦσαι   τὴν   σοφίαν   Σολομῶνος·   καὶ   ἰδοὺ   πλεῖον   Σολομῶνος   ὧδε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0938 Βασίλισσα drottning [The] queen N-NSF
G3558 νότου syd, sydlig vind of [the] south N-GSM
G1453 ἐγερθήσεται vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka will rise up V-FPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G2920 κρίσει domstol, fördömelse judgment N-DSF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G1074 γενεᾶς släktled, släkte generation N-GSF
G3778 ταύτης detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2632 κατακρινεῖ döma, fördöma will condemn V-FAI-3S
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det it; P-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå she came V-2AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G4009 περάτων den yttersta gränsen, slutet ends N-GPN
G3588 τῆς -, denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G0191 ἀκοῦσαι höra, lyssna to hear V-AAN
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G4678 σοφίαν vishet wisdom N-ASF
G4672 Σολομῶνος· Salomo of Solomon, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G4119 πλεῖον överträffa greater A-NSN-C
G4672 Σολομῶνος Salomo than Solomon N-GSM-P
G5602 ὧδε.¶ här, denna plats here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.