Matteusevangeliet 12:41

Nineves folk [de hedniska assyrierna] ska uppstå vid domen,
    tillsammans med detta släkte [som inte ville tro] och bli dess dom.
För de omvände sig vid Jonas förkunnelse [Jona 3],
    men här finns något som är förmer än Jona.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἄνδρες   Νινευῖται   ἀναστήσονται   ἐν   τῇ   κρίσει   μετὰ   τῆς   γενεᾶς   ταύτης   καὶ   κατακρινοῦσιν   αὐτήν,   ὅτι   μετενόησαν   εἰς   τὸ   κήρυγμα   Ἰωνᾶ·   καὶ   ἰδοὺ   πλεῖον   Ἰωνᾶ   ὧδε.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες (aner)
man, make [The] men
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3536 Νινευῖται (Nineuites)
Nineves folk of Nineveh
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Plats Plats
N-NPM-LG
G0450 ἀναστήσονται (anistemi)
stå upp, uppstå, resa sig upp will stand up
VERB Verb
Futurum Medium Indikativ Futurum Medium Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FMI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2920 κρίσει (krisis)
domstol, fördömelse judgment
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1074 γενεᾶς (genea)
släktled, släkte generation
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3778 ταύτης (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
D-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2632 κατακρινοῦσιν (katakrino)
döma, fördöma will condemn
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G0846 αὐτήν, (autos)
honom, dem, henne, den, det it;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
P-ASF
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3340 μετενόησαν (metanoeo)
omvända sig they repented
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G2782 κήρυγμα (kerugma)
predikan preaching
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2495 Ἰωνᾶ· (Ionas)
Jona of Jonah;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G4119 πλεῖον (pleion, pleion, pleon)
oöverträffad, utmärkt, mycket bra... greater
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
Jämförande Jämförande
A-NSN-C
G2495 Ἰωνᾶ (Ionas)
Jona than Jonah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G5602 ὧδε.¶ (hode)
här, denna plats here.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)