Matteusevangeliet 12:40

För på samma sätt som profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

[Jesu död då han lades i en grav, i jordens inre, och hans uppståndelse på tredje dagen har sin skuggbild hos Jona som var i fiskens buk tre dagar och tre nätter innan han kastades upp på land, se Jona 2:1–10. Det är intressant att Jesus så explicit uttrycker att detta är det enda tecken de ska få. I judisk terminologi börjar dygnet alltid på kvällen, se 1 Mos 1:5, 8, 11–13. Matteus är noga med att citera ordagrant från Jona med "tre dagar" följt av "tre nätter". Den profetiska skuggbilden passar fint in om dagen då Jesus hänger på korset, från klockan nio till tre då han dör, räknas som den första av de tre dagarna. Uttrycket "tre dagar och tre nätter" behöver inte betyda precis på sekunden 72 timmar. Bibeln redogör ju inte exakt när Jesus uppstår, bara att graven är tom vid gryningen på den första veckodagen, söndagen, se Matt 28:1–10.
    Pesach firas alltid 14:e Nisan och den första dagen i det osyrade brödets högtid den 15:e Nisan, se 3 Mos 23:5–14. Den tredje dagen i osyrade brödets högtid är 17:e Nisan. Veckodagarna varierar år från år. År 30 e.Kr. är dock 17:e Nisan en söndag. Det året sammanfaller söndagen också med Förstlingsfruktens högtid, Bikkurim. Tänk om samtidigt som en kärve viftades i templet som ett förstlingsoffer spreds nyheten om att Jesus var uppstånden, se 1 Kor 15:20. Det skulle varit ett tydligt Jona-tecken!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥσπερ   γὰρ   ἦν   Ἰωνᾶς   ἐν   τῇ   κοιλίᾳ   τοῦ   κήτους   τρεῖς   ἡμέρας   καὶ   τρεῖς   νύκτας,   οὕτως   ἔσται   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   τῆς   γῆς   τρεῖς   ἡμέρας   καὶ   τρεῖς   νύκτας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5618 ὥσπερ
på samma sätt som Just as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1063 γὰρ
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἦν
är was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G2495 Ἰωνᾶς
Jona Jonah
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2836 κοιλίᾳ
moderliv, mage, buk belly
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τοῦ
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G2785 κήτους
val, stor fisk great fish
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G2250 ἡμέρας
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G3571 νύκτας,
natt, midnatt nights,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G3779 οὕτως
så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so
Adverb Adverb
ADV
G1510 ἔσται
är will be
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FDI-3S
G3588
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱὸς
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τοῦ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου
människa of Man
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2588 καρδίᾳ
hjärta, brustet hjärta heart
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῆς
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1093 γῆς
jorden, land, marken, trakten earth
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G2250 ἡμέρας
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5140 τρεῖς
tre three
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
A-APF
G3571 νύκτας.¶
natt, midnatt nights.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar