Matteusevangeliet 12:36

Men jag säger er, på domens dag ska människorna ge räkenskap (redovisa)
    för varje fruktlöst (tomt, meningslöst) ord de talat.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγω   δὲ   ὑμῖν   ὅτι   πᾶν   ῥῆμα   ἀργὸν   ὃ   ἐὰν   λαλήσουσιν   οἱ   ἄνθρωποι,   ἀποδώσουσιν   περὶ   αὐτοῦ   λόγον   ἐν   ἡμέρᾳ   κρίσεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G0692 ἀργὸν onyttigt, sysslolös, overksam careless A-ASN
G3739 vem that R-ASN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2980 λαλήσουσιν tala, säga, predika, uttala will speak V-FAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G0444 ἄνθρωποι, människa men, N-NPM
G0591 ἀποδώσουσιν betala, belöna, ge they will give V-FAI-3P
G4012 περὶ omkring of PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det it P-GSN
G3056 λόγον ord, tal an account N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G2920 κρίσεως. domstol, fördömelse of judgment. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.