Matteusevangeliet 12:31

Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för [det ligger i Guds natur att förlåta, se 2 Mos 34:7], men hädelse mot [den helige] Anden ska (kan) inte förlåtas.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   λέγω   ὑμῖν·   πᾶσα   ἁμαρτία   καὶ   βλασφημία   ἀφεθήσεται   τοῖς   ἀνθρώποις,   ἡ   δὲ   τοῦ   πνεύματος   βλασφημία   οὐκ   ἀφεθήσεται   τοῖς   ἀνθρώποις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSF
G0266 ἁμαρτία syndig handling, synd sin N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0988 βλασφημία hädelse, smädelse blasphemy N-NSF
G0863 ἀφεθήσεται lämna, förlåta, tillåt, försaka will be forgiven V-FPI-3S
G3588 τοῖς -, denna, denne T-DPM
G0444 ἀνθρώποις, människa to men; N-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τοῦ -, denna, denne against the T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G0988 βλασφημία hädelse, smädelse blasphemy N-NSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0863 ἀφεθήσεται lämna, förlåta, tillåt, försaka will be forgiven V-FPI-3S
G3588 τοῖς -, denna, denne to the T-DPM
G0444 ἀνθρώποις. människa men. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.