Matteusevangeliet 12:28

Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ἐν   πνεύματι   θεοῦ   ἐγὼ   ἐκβάλλω   τὰ   δαιμόνια,   ἄρα   ἔφθασεν   ἐφ᾽   ὑμᾶς   ἡ   βασιλεία   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1544 ἐκβάλλω ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut cast out V-PAI-1S
G3588 τὰ -, denna, denne T-APN
G1140 δαιμόνια, demon demons, N-APN
G0686 ἄρα alltså, då, så, then CONJ
G5348 ἔφθασεν nå, komma till has come V-AAI-3S
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.