Matteusevangeliet 12:27

Om jag nu driver ut demoner med [hjälp av] Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare.

[När de anklagade Jesus för att använda satanisk kraft innebar det att de också anklagade sina 'egna söner' – sina egna landsmän. Alla Jesu lärjungar var ju judar. Det kan vara så att översteprästen Skevas är en av dem som Jesus talar med här, och då syftar han på Skevas sju söner som sysslade med exorcism och ockulta besvärjelser, se Apg 19:13–16.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἰ   ἐγὼ   ἐν   Βεελζεβοὺλ   ἐκβάλλω   τὰ   δαιμόνια,   οἱ   υἱοὶ   ὑμῶν   ἐν   τίνι   ἐκβάλλουσιν;   διὰ   τοῦτο   αὐτοὶ   κριταὶ   ἔσονται   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G0954 Βεελζεβοὺλ Beelsebul Beelzebul N-DSM-T
G1544 ἐκβάλλω ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut cast out V-PAI-1S
G3588 τὰ -, denna, denne T-APN
G1140 δαιμόνια, demon demons, N-APN
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G5101 τίνι vad, vilken, vem whom I-DSM
G1544 ἐκβάλλουσιν; ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut do they cast out? V-PAI-3P
G1223 διὰ genom, för, med, därför On account of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G2923 κριταὶ domare judges N-NPM
G1510 ἔσονται är will be V-FDI-3P
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.