Matteusevangeliet 12:24

Men när fariséerna hörde detta sade de: "Den där [mannen] driver inte ut demoner [med Guds hjälp], det är genom Beelsebul, de onda andarnas furste han gör det." [Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre", ett annat namn för Satan. De kunde inte förneka att ett under hade skett, men anklagar Jesus för att vara djävulens verktyg.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δὲ   Φαρισαῖοι   ἀκούσαντες   εἶπον·   οὗτος   οὐκ   ἐκβάλλει   τὰ   δαιμόνια   εἰ   μὴ   ἐν   τῷ   Βεελζεβοὺλ   ἄρχοντι   τῶν   δαιμονίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5330 Φαρισαῖοι farisé the Pharisees, N-NPM-T
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard, V-AAP-NPM
G2036 εἶπον· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This [man] D-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1544 ἐκβάλλει ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut casts out V-PAI-3S
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G1140 δαιμόνια demon demons, N-APN
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G0954 Βεελζεβοὺλ Beelsebul Beelzebul N-DSM-T
G0758 ἄρχοντι regent, furste prince N-DSM
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPN
G1140 δαιμονίων.¶ demon demons. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.