Matteusevangeliet 12:11

Han svarade dem [med en kort liknelse]: "Vem av er skulle inte, om han hade ett får och det faller ner i en grop på någon av sabbatsdagarna [veckosabbaten eller en högsabbat under en högtid], gripa tag i det och dra upp det?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   τίς   ἔσται   ἐξ   ὑμῶν   ἄνθρωπος   ὃς   ἕξει   πρόβατον   ἓν,   καὶ   ἐὰν   ἐμπέσῃ   τοῦτο   τοῖς   σάββασιν   εἰς   βόθυνον,   οὐχὶ   κρατήσει   αὐτὸ   καὶ   ἐγερεῖ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne He T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G1510 ἔσται är will there be V-FDI-3S
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på among PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G0444 ἄνθρωπος människa man, N-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2192 ἕξει ha, vara, behöva will have V-FAI-3S
G4263 πρόβατον får sheep N-ASN
G1520 ἓν, en one, A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1706 ἐμπέσῃ falla shall fall V-2AAS-3S
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de it D-NSN
G3588 τοῖς -, denna, denne on the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbaths N-DPN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0999 βόθυνον, grop, dike a pit, N-ASM
G3780 οὐχὶ inte, nej not PRT-N
G2902 κρατήσει gripa, ta, hålla will he take hold of V-FAI-3S
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it P-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1453 ἐγερεῖ; vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka will raise [it] up? V-FAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.