Matteusevangeliet 12:1

Vid den tiden [någon gång då Jesus verkade i Galileen] gick Jesus genom sädesfälten på en av sabbatsdagarna.

[Sabbat är i plural. Det kan syfta på den vanliga veckosabbaten, fredag kväll till lördag kväll, eller någon av de högsabbater som inleder och avslutar högtiderna. Denna händelse inträffar troligen på väg till en samling i synagogan en lördagsmorgon eller under någon av helgdagarna kring veckohögtiden Shavuot, eftersom det var skördetid, se 3 Mos 23:21.]

Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   ἐκείνῳ   τῷ   καιρῷ   ἐπορεύθη   ὁ   Ἰησοῦς   τοῖς   σάββασιν   διὰ   τῶν   σπορίμων·   οἱ   δὲ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ἐπείνασαν   καὶ   ἤρξαντο   τίλλειν   στάχυας   καὶ   ἐσθίειν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig At PREP
G1565 ἐκείνῳ den that [very] D-DSM
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time N-DSM
G4198 ἐπορεύθη gå, bege sig went V-AOI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τοῖς -, denna, denne on the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbaths N-DPN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G4702 σπορίμων· sädesfält grainfields, A-GPN
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G3101 μαθηταὶ lärjunge the disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3983 ἐπείνασαν vara hungrig hungered, V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξαντο regera they began V-ADI-3P
G5089 τίλλειν plocka, rycka av to pluck [the] V-PAN
G4719 στάχυας ax heads of grain N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2068 ἐσθίειν. äta to eat. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.