Matteus 12:5

Eller har ni inte läst i undervisningen [Moseböckerna – Torah] att prästerna i templet på sabbatsdagarna bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? [4 Mos 28:9‑10]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἢ   οὐκ   ἀνέγνωτε   ἐν   τῷ   νόμῳ   ὅτι   τοῖς   σάββασιν   οἱ   ἱερεῖς   ἐν   τῷ   ἱερῷ   τὸ   σάββατον   βεβηλοῦσιν   καὶ   ἀναίτιοί   εἰσιν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0314 ἀνέγνωτε läsa have you read V-2AAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lag law, N-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τοῖς denna, denne on the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbath N-DPN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2409 ἱερεῖς präst priests N-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ tempel temple N-DSN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4521 σάββατον sabbatsdag Sabbath N-ASN
G0953 βεβηλοῦσιν bryter mot profane, V-PAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0338 ἀναίτιοί oskyldiga guiltless A-NPM
G1510 εἰσιν; är are? V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.