Matteus 12:49

Och medan han sträckte ut handen [inte bara mot de tolv, utan alla som var där och lyssnade på hans undervisning] sade han: "Se, här är min mor och mina bröder.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐκτείνας   τὴν   χεῖρα   αὐτοῦ   ἐπὶ   τοὺς   μαθητὰς   αὐτοῦ   εἶπεν·   ἰδοὺ   ἡ   μήτηρ   μου   καὶ   οἱ   ἀδελφοί   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1614 ἐκτείνας räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta having stretched out V-AAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρα hand hand N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3101 μαθητὰς lärjunge disciples N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.