Matteus 12:45

går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så ska det också gå för detta onda släkte."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   πορεύεται   καὶ   παραλαμβάνει   μεθ᾽   ἑαυτοῦ   ἑπτὰ   ἕτερα   πνεύματα   πονηρότερα   ἑαυτοῦ,   καὶ   εἰσελθόντα   κατοικεῖ   ἐκεῖ·   καὶ   γίνεται   τὰ   ἔσχατα   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐκείνου   χείρονα   τῶν   πρώτων.   οὕτως   ἔσται   καὶ   τῇ   γενεᾷ   ταύτῃ   τῇ   πονηρᾷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G4198 πορεύεται det går it goes V-PNI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3880 παραλαμβάνει ta till sig takes V-PAI-3S
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself F-3GSN
G2033 ἑπτὰ sju, sjunde seven A-APN-NUI
G2087 ἕτερα annan, den andre, annan sak, vissa other A-APN
G4151 πνεύματα Ande spirits N-APN
G4190 πονηρότερα ondskefull more evil A-APN-C
G1438 ἑαυτοῦ, sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras than itself, F-3GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1525 εἰσελθόντα komma having entered in V-2AAP-NPN
G2730 κατοικεῖ bo, bosätta, bor they dwell V-PAI-3S
G1563 ἐκεῖ· där, dit there; ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1096 γίνεται blir becomes V-PNI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2078 ἔσχατα sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-NPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G1565 ἐκείνου den of that D-GSM
G5501 χείρονα värre worse A-NPN-C
G3588 τῶν denna, denne than the T-GPN
G4413 πρώτων. först, främst first. A-GPN
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt So ADV
G1510 ἔσται är it will be V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1074 γενεᾷ släktled, släkte to generation N-DSF
G3778 ταύτῃ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4190 πονηρᾷ.¶ ondskefull evil. A-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.