Matteus 12:43

[Jesus återvänder nu till händelsen som startade hela den här diskussionen – med mannen som blev befriad från en demon i vers 22. Jesus vill att både mannen, och de som lyssnade på honom där i huset, skulle förstå att det inte bara räcker att bli befriad. Människan har alltid en herre över sig; är det inte Jesus är det djävulen.]

"När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa (torra) trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅταν   δὲ   τὸ   ἀκάθαρτον   πνεῦμα   ἐξέλθῃ   ἀπὸ   τοῦ   ἀνθρώπου,   διέρχεται   δι᾽   ἀνύδρων   τόπων   ζητοῦν   ἀνάπαυσιν   καὶ   οὐχ   εὑρίσκει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν när When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G0169 ἀκάθαρτον oren unclean A-NSN
G4151 πνεῦμα Ande spirit N-NSN
G1831 ἐξέλθῃ gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut may go out V-2AAS-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, människa man, N-GSM
G1330 διέρχεται det går över it passes V-PNI-3S
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G0504 ἀνύδρων torr, utan vatten waterless A-GPM
G5117 τόπων plats places N-GPM
G2212 ζητοῦν sökande seeking V-PAP-NSN
G0372 ἀνάπαυσιν ro, vila rest, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐχ inte none PRT-N
G2147 εὑρίσκει. finna, befinnas vara finds [it]. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.