Matteus 12:41

Nineves folk [de hedniska assyrierna] ska uppstå vid domen,
    tillsammans med detta släkte [som inte ville tro] och bli dess dom.
För de omvände sig vid Jonas förkunnelse [Jona 3],
    men här finns något som är förmer än Jona.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄνδρες   Νινευῖται   ἀναστήσονται   ἐν   τῇ   κρίσει   μετὰ   τῆς   γενεᾶς   ταύτης   καὶ   κατακρινοῦσιν   αὐτήν,   ὅτι   μετενόησαν   εἰς   τὸ   κήρυγμα   Ἰωνᾶ·   καὶ   ἰδοὺ   πλεῖον   Ἰωνᾶ   ὧδε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 Ἄνδρες man, make [The] men N-NPM
G3536 Νινευῖται Nineves folk of Nineveh N-NPM-LG
G0450 ἀναστήσονται stå upp, uppstå, resa sig upp will stand up V-FMI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2920 κρίσει domstol, fördömelse judgment N-DSF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1074 γενεᾶς släktled, släkte generation N-GSF
G3778 ταύτης detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2632 κατακρινοῦσιν döma, fördöma will condemn V-FAI-3P
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det it; P-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3340 μετενόησαν omvända sig they repented V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot at PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2782 κήρυγμα predikan preaching N-ASN
G2495 Ἰωνᾶ· Jona of Jonah; N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G4119 πλεῖον överträffa greater A-NSN-C
G2495 Ἰωνᾶ Jona than Jonah N-GSM-P
G5602 ὧδε.¶ här, denna plats here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.