Matteus 12:38

Sedan sade några skriftlärda och fariséer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken [mirakel som bevisar att han var sänd av Gud]."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἀπεκρίθησαν   ἀπεκρίθησαν   τινες   τῶν   γραμματέων   καὶ   Φαρισαίων   λέγοντες·   διδάσκαλε,   θέλομεν   ἀπὸ   σοῦ   σημεῖον   ἰδεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G0611 ἀπεκρίθησαν svara answered V-ADI-3P
G0611 ἀπεκρίθησαν svara answered V-ADI-3P
G5100 τινες vissa some X-NPM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1122 γραμματέων skriftlärd scribes N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees, N-GPM-T
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G1320 διδάσκαλε, mästare, lärare Teacher, N-VSM
G2309 θέλομεν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja we wish V-PAI-1P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 σοῦ du, ni, er You P-2GS
G4592 σημεῖον tecken, mirakel a sign N-ASN
G1492 ἰδεῖν.¶ veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.