Matteus 12:35

En god människa bär ut (plockar fram) gott (goda saker) ur sitt goda förråd (från sin skatt; sin skattkammare),
    och en ond människa bär ut (plockar fram) ont (onda saker) ur sitt onda förråd.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   ἀγαθὸς   ἄνθρωπος   ἐκ   τοῦ   ἀγαθοῦ   θησαυροῦ   τῆς   καρδίας   ἐκβάλλει   τά   ἀγαθά,   καὶ   ὁ   πονηρὸς   ἄνθρωπος   ἐκ   τοῦ   πονηροῦ   θησαυροῦ   ἐκβάλλει   πονηρά.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G0018 ἀγαθὸς god, glädjefylld good A-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0018 ἀγαθοῦ god, glädjefylld good A-GSM
G2344 θησαυροῦ skatter treasure N-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta of [his] heart N-GSF
G1544 ἐκβάλλει ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut puts forth V-PAI-3S
G3588 τά denna, denne T-APN
G0018 ἀγαθά, god, glädjefylld good things; A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G4190 πονηρὸς ondskefull evil A-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4190 πονηροῦ ondskefull [his] evil A-GSM
G2344 θησαυροῦ skatter treasure N-GSM
G1544 ἐκβάλλει ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut puts forth V-PAI-3S
G4190 πονηρά.¶ ondskefull evil things. A-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.