Matteus 12:33

[Jesus talar vidare till fariséerna. Han använder på nytt en liknelse att ett träd inte ger någon annan frukt än sin egen sort, och man kan känna trädet på dess frukt, se Matt 7:16‑20.]

"Om ni anser (bedömer) att trädet är gott, då är frukten god,
    och om ni anser att trädet är dåligt, då är frukten dålig,
    för på frukten känner man trädet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἢ   ποιήσατε   τὸ   δένδρον   καλὸν   καὶ   τὸν   καρπὸν   αὐτοῦ   καλόν,   ἢ   ποιήσατε   τὸ   δένδρον   σαπρὸν   καὶ   τὸν   καρπὸν   αὐτοῦ   σαπρόν·   ἐκ   γὰρ   τοῦ   καρποῦ   τὸ   δένδρον   γινώσκεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Either CONJ
G4160 ποιήσατε göra do make V-AAM-2P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1186 δένδρον träd tree N-ASN
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of it P-GSN
G2570 καλόν, god, gott, bättre, rätt, fina good, A-ASM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4160 ποιήσατε göra do make V-AAM-2P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1186 δένδρον träd tree N-ASN
G4550 σαπρὸν korrupt, sjukt, ruttet bad A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of it P-GSN
G4550 σαπρόν· korrupt, sjukt, ruttet bad; A-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2590 καρποῦ frukt fruit, N-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1186 δένδρον träd tree N-NSN
G1097 γινώσκεται. är känd. is known. V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.