Matteus 12:32

Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande."

[Den som tror sig ha begått denna synd har med största sannolikhet inte gjort det. Detta uttalande var riktat till fariséerna som sade att Guds godhet var djävulens verk. Att förneka Guds godhet är att förneka Gud själv, se Ps 34:9. I Jak 3:1 står det att lärare ska dömas hårdare. Jesus tvingas rikta denna varning till dåtidens mest inflytelserika religiösa lärare som var på väg att föra människor vilse genom att lära ut att Jesus var av demoniskt ursprung. Den skarpa varningen till de falska lärarna balanseras fint med ett av Bibelns starkaste löften till människor som söker omvändelse och förlåtelse i vers 31: "All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för".]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὃς   ἐὰν   εἴπῃ   λόγον   κατὰ   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   ἀνθρώπου,   ἀφεθήσεται   αὐτῷ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος   τοῦ   ἁγίου,   οὐκ   ἀφεθήσεται   αὐτῷ   οὔτε   ἐν   τούτῳ   τῷ   τῷ   αἰῶνι   οὔτε   ἐν   τῷ   μέλλοντι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1437 ἐὰν om if COND
G2036 εἴπῃ säga, tala, bud shall speak V-2AAS-3S
G3056 λόγον ord, tal a word N-ASM
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, människa of Man, N-GSM
G0863 ἀφεθήσεται lämna, förlåta, tillåt, försaka it will be forgiven V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him; P-DSM
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G2036 εἴπῃ säga, tala, bud shall speak V-2AAS-3S
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G0040 ἁγίου, helig Holy, A-GSN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0863 ἀφεθήσεται lämna, förlåta, tillåt, försaka it will be forgiven V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3777 οὔτε varken, inte heller neither CONJ-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0165 αἰῶνι evigt, för alltid age N-DSM
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the [one] T-DSM
G3195 μέλλοντι.¶ ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna coming. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.